IOS THE PROJECT – Όροι διαγωνισμού

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ΟΡΟΙ

1. Η MUSIC 89,2 διοργανώνει ενέργεια με τον τίτλο  «IOS THE PROJECT» (εφεξής το Πρόγραμμα»).

2. Η διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από 10/7/2020 έως και 1/8/2020 και ώρα 24:00 (εφεξής «Διάρκεια»). H Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει ή να παρατείνει τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού με προηγούμενη ανακοίνωσή της στο site της (www.music892.gr) ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο στον τύπο και την τηλεόραση.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα και είναι άνω των 18 ετών. Σε περίπτωση συμμετοχής ανηλίκων απαιτείται συναίνεση του ασκούντος την επιμέλεια ή την δικαστική συμπαράσταση αυτών, η οποία δύναται να ζητηθεί από την Διοργανώτρια σε έγγραφη μορφή οποτεδήποτε κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της MUSIC 89,2, της εταιρείας εμπορίας και διανομής των προϊόντων καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β’) βαθμού και οι σύζυγοί τους.

4. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Πρόγραμμα (εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει σωρευτικά να ακολούθησει τα παρακάτω τρία βήματα: Α) Να κάνει follow την σελίδα της Διοργανώτρια στο Instagram με το προφίλ @music89.2 και την σελίδα της Εκδήλωσης με το προφίλ @Iostheproject, β) να κάνει Like στη φωτογραφία που θα είναι αναρτημένη, γ) να κάνει Tag 3 διαφορετικά προφίλ κάτω από τη φωτογραφία για να συμμετέχουν κι εκείνοι. Για την συμμετοχή, θα πρέπει να τηρηθούν πιστά οι όροι χρήσης της Ιστοσελίδας Instagram και οι συμμετέχοντες  δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε χρέωση.

5. Όλοι οι Συμμετέχοντες καταχωρούνται αμέσως σε λίστα με βάση τα στοιχεία του προφίλ τους στο ως άνω μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

6. Συνολικά θα αναδειχθούν  δύο (2) νικητές  και ισάριθμοι επιλαχόντες αντίστοιχα σε δυο διαφορετικές κληρώσεις (ένας νικητής ανά κλήρωση), βάσει κληρώσεων που θα διεξαχθούν  και οι δύο την 31/7/2020 (ώρα 15:00). Στην κάθε  κλήρωση  η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία του Music 89,2 στο Ηράκλειο, επί της οδού Ιφιγενείας αρ.47, παρουσία της δικηγόρου Αθηνών Γεωργίας Ν. Χριστοδούλου, έχουν δικαίωμα να παρίστανται όλοι οι συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος κατά την αντίστοιχη περίοδο,  αφού ενημερώσουν την Διοργανώτρια προκειμένου να εξασφαλισθεί ο κατάλληλος χώρος και μέχρι να συμπληρωθεί ο μέγιστος δυνατός αριθμός με βάση την χωρητικότητα της αίθουσας. Κατά την διάρκεια της κλήρωσης θα τηρηθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και προστασίας των παριστάμενων σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΔΥ.  Έκαστος νικητής κερδίζει:  διαμονή τριών διανυκτερεύσεων σε δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο Hermes Hotel (στην χώρα της Ίου) για τον ίδιο και ένα ακόμη άτομο επιλογής του, δωρεάν μεταφορά από το λιμάνι της Ίου στο ξενοδοχείο και δωρεάν επιστροφή από το ξενοδοχείο στο Λιμάνι (ημέρα προσέλευσης και αποχώρησης από το νησί), έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετάβασης στο νησί και έκπτωση σε καταστήματα στην νήσο Ίο (το ύψος της χορηγούμενης έκπτωσης θα αποφασισθεί από την Διοργανώτρια και θα ανακοινωθεί στον νικητή πριν την αναχώρησή του). Ο νικητής και ο συνοδός του θα απολαύσουν τις παροχές που διατίθενται από την εταιρεία με την επιφύλαξη της τυχόν διακοπής του διαγωνισμού από την Διοργανώτρια κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους. Ο νικητής οφείλει εντός 24 ωρών από την ημεροχρονολογία που θα αναδειχθεί νικητής και θα ενημερωθεί από την Διοργανώτρια, να υποδείξει τον συνοδό του (ενήλικος) . Μετά την αποδοχή και υπόδειξη του συνοδού δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση στα στοιχεία των προσώπων που έχουν υποδειχθεί ότι θα συμμετάσχουν στο ταξίδι και η Διοργανώτρια δεν υπέχει υποχρέωση φιλοξενίας μεγαλύτερου αριθμού ατόμων. Ο νικητής και ο συνοδός του πρέπει να διαθέτουν και να φέρουν τα απαραίτητα έγγραφα για την ταυτοποίηση των στοιχείων τους, ενώ είναι από μόνοι τους υπεύθυνοι για την απόκτηση των απαραίτητων αδειών ή άλλων εγγράφων που χρειάζονται για την πρόσβασή τους και την παραμονή τους στο ξενοδοχειακό συγκρότημα εφόσον αυτό απαιτείται. Επίσης, ο νικητής και ο συνοδός του είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επαρκή κάλυψη ασφάλειας (π.χ. υγείας κτλ.) για όλη την διάρκεια του ταξιδιού. Οι αναλυτικότεροι όροι των ταξιδιών περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους Παράρτημα Α’. Η Διοργανώτρια και το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο που θα διοργανώσει το ταξίδι, κατά την επίσκεψη του νικητή και του συνοδού του στον προορισμό και  στους εκεί διάφορους προορισμούς, δεν ευθύνεται για όποια απώλεια, καταστροφή κλπ προσωπικών του αντικειμένων ή χρημάτων ή άλλων ειδών. Επίσης, ρητά διευκρινίζεται ότι κάθε περαιτέρω δαπάνη στην οποία θα υποβληθεί οποιοσδήποτε νικητής και ο συνοδός του εντός ή εκτός έκαστου ξενοδοχειακού συγκροτήματος και κατά την διάρκεια της παραμονής του στην Ίο, καθ’ όλη την διάρκεια του ως άνω ταξιδιού, πέραν των ρητά προπεριγραφόμενων ανωτέρω, βαραίνει αποκλειστικά τους ίδιους ρητά απαλλασσόμενης της Διοργανώτριας. Οι παροχές της Διοργανώτριας, είναι οι αποκλειστικά προπεριγραφόμενες και κάθε άλλη δαπάνη η οποία απαιτείται κατά την παραμονή του νικητή στην Ίο βαραίνει αποκλειστικά τον ίδιο και οφείλει να ικανοποιήσει κάθε περαιτέρω δαπάνη (ενδεικτικά φαγητού, μεταφορών, αγορών υπηρεσιών κλπ). Ρητά διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν υπέχει κανενός είδους ευθύνη για την ασφαλή μετακίνηση, διαμονή και παραμονή του νικητή και του συνοδού του σε κανένα σημείο του ταξιδίου, σε κανένα στάδιο από και προς την Ίο,  κατά την διάρκεια του ταξιδίου, κατά την διάρκεια παραμονής στο ξενοδοχειακό συγκρότημα και μέχρι την επιστροφή τους στην κατοικία τους που τυχόν προκληθεί ανεξαρτήτως πταίσματος του νικητή και του συνοδού του. Αποκλειστικά υπεύθυνοι για την σωματική τους ακεραιότητα θα είναι έκαστος νικητής τόσο για τον εαυτό του όσο και για τον συνοδό που τον συνοδεύει ρητά αποκλειόμενης κάθε είδους ευθύνης της Διοργανώτριας ή και του Δωροθέτη,  ή/και των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για την παράνομη, αδικοπρακτική ή ποινική, ευθύνη οιουδήποτε/οιασδήποτε νικητή / νικήτριας και του συνοδού του κατά την διάρκεια της παραμονής τους στα διάφορα καταστήματα/ξενοδοχείο  που πρόκειται να επισκεφθούν στο πλαίσιο του προγραμματισμένου ταξιδίου τους αλλά και πριν, κατά την διάρκεια και μετά την αναχώρηση/άφιξή τους στο ξενοδοχειακό συγκρότημα. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν υπέχει κανενός είδους ευθύνη για ενδεχόμενο τραυματισμό, θάνατο, σωματική βλάβη που θα υποστεί ο Νικητής ή και ο συνοδός του κατά την διάρκεια του ταξιδιού ενώ αυτοί υποχρεούνται να τηρούν τον Κανονισμό Λειτουργίας και τους Κανόνες ασφάλειας του Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος. Οι ακριβείς ημεροχρονολογίες των δύο ταξιδίων θα υποδειχθούν από την Διοργανώτρια στους νικητές μετά την ανάδειξή τους και οι νικητές δε δύνανται να ζητήσουν τις παροχές ή την πραγματοποίηση του ταξιδίου σε άλλες ημεροχρονολογίες από αυτές που θα καθορίσει η Διοργανώτρια.

7. Έκαστος νικητής κερδίζει το ανωτέρω αναφερόμενο Δώρο που αποτελείται από τις προπεριγραφόμενες παροχές. Το δώρο αυτό είναι απολύτως προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Η άρνηση παραλαβής του δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου.

8. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκ των αναδειχθέντων νικητών, δεν  πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό τότε αυτομάτως αποκλείεται από νικητής του διαγωνισμού και η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει δικαίωμα είτε να επαναλάβει την κλήρωση είτε να διαθέσει το δώρο σε έτερο Συμμετέχοντα ή σε τρίτο πρόσωπο κατά την ανέλεγκτη διακριτική της ευχέρεια.

9. Οι κατά την παραπάνω διαδικασία νικητές θα ειδοποιηθούν από τo Music 89,2  δια μηνύματος στην προσωπική σελίδα που διατηρούν στο μέσο Instagram και η οποία αναδείχθηκε ως νικήτρια.  Με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από την εταιρία τεκμαίρεται αυτοδικαίως ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή είναι η προσκόμιση δελτίου ταυτότητας του ιδίου κατά την ημεροχρονολογία που θα καθορίσει η Διοργανώτρια στο σχετικό μήνυμα. Η Διοργανώτρια θα υποδείξει τα στοιχεία των δύο νικητών και των συνοδών τους στους διοργανωτές του ταξιδίου με τους οποίους οι νικητές θα επικοινωνήσουν απευθείας.   Σε περίπτωση που εντός 48 ωρών από την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, κάποιος εκ των νικητών δεν απαντήσει ή αρνηθεί την παραλαβή του δώρου ή σε περίπτωση που δεν προσέλθει για παραλαβή του δώρου κατά την καθορισθείσα από την Διοργανώτρια ημεροχρονολογία, τότε το δώρο ακυρώνεται για τον νικητή και η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τον επιλαχόντα (αντιστοίχως κατά σειρά ανάδειξης) και θα του παραδώσει το δώρο (που αντιστοιχεί στην σειρά αναδείξεως του) με τους αυτούς όρους (απάντηση και αποδοχή εντός 48 ωρών από την ειδοποίησή του). Ο νικητής δεν έχει δικαίωμα μετά την πάροδο 48 ωρών από την σχετική ειδοποίησή του να ζητήσει την παράδοση του δώρου.

10. Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον εν λόγω διαγωνισμό συνιστά και εκ μέρους του  ανεπιφύλακτη συναίνεση στην χρήση ευαίσθητων ή μη, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την καταχώρηση τους αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού, από την Music 89,2. Υπεύθυνος επεξεργασίας του αρχείου είναι η Music 89,2, ενώ παράλληλα τα παραπάνω δεδομένα  συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων (database) που θα τηρεί η διοργανώτρια και η συνεργαζόμενη με αυτήν – για τους σκοπούς συλλογής των στοιχείων- συνεργαζόμενη εταιρεία και η οποία θα διαγραφεί μετά την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων και την παραλαβή των δώρων από όλους τους νικητές. Σκοπός δημιουργίας του αρχείου είναι η ανάδειξη των νικητών του παραπάνω διαγωνισμού και τα στοιχεία όλων των συμμετεχόντων με την επιφύλαξη των στοιχείων των νικητών θα διαγράφονται αμέσως μετά το πέρας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία μόνο των νικητών  θα παραμείνουν στην βάση δεδομένων για διάστημα τριών (3) μηνών μετά το πέρας του διαγωνισμού προς το σκοπό υλοποίησης του διαγωνισμού και αμέσως μετά θα διαγράφονται. Ειδικά για τους νικητές, τα στοιχεία τους θα παραδοθούν και στην εταιρεία αποστολής των δώρων και οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι συναινούν στην συγκεκριμένη επεξεργασία καθόσον είναι απαραίτητη για την διεξαγωγή του διαγωνισμού.  Τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν στο αρχείο έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό και διόρθωσης των στοιχείων τους και αντίρρησης, καθώς και αίτησης διαγραφής τους αναφορικά με τα δεδομένα που τα αφορούν, οποτεδήποτε με απλή ηλεκτρονική επιστολή προς την ηλεκτρονική διεύθυνση www.music892.gr ( info@music892.gr)  ή με φάξ στο 210-6871001 ή με έγγραφη επιστολή στην διεύθυνση της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια θα λάβει όλα τα απαιτούμενα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την συμμόρφωσή της με τις κείμενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις και σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και τον εφαρμοστικό Νόμο 4624/2019 για την προστασία των δεδομένων των συμμετεχόντων. Τα στοιχεία που θα καταχωρηθούν δεν μεταβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα, δεν μεταβιβάζονται εκτός Ελλάδος και δεν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας ή αποθήκευσης για άσχετους σκοπούς. Όλοι όσοι συνεργάζονται με την Διοργανώτρια εταιρεία αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Music 89,2: • να τηρούν εχεμύθεια, • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας, • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό GDPR και να διαγράφουν το σύνολο των στοιχείων μετά την ανάδειξη του νικητή.

 11. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τον διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκειά του, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της.

12. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρείας και των συνεργαζομένων με αυτήν εταιρειών.

13. Η συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση δήλωσης άσχετων με το συμμετέχοντα στοιχείων ή χρήσης διαδικτύου τρίτου προσώπου και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση χρήσης του διαδικτύου από ανήλικο, δίχως την ρητή συναίνεση του γονέα – κηδεμόνα του. Σε περίπτωση δε, που αναδεχθεί νικητής ο οποίος είναι κάτω των 18 ετών, απαιτείται ρητή έγγραφη συναίνεση των γονέων του, για την συμμετοχή του στον διαγωνισμό, ενώ αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ανάληψη του δώρου είναι αμφότεροι οι γονείς του ένας εκ των οποίων υποχρεωτικά θα τον συνοδεύει κατά την διάρκεια του ταξιδίου. Οι συνεργάτες της MUSIC 89,2 δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο ή την υποβοήθηση στην συμμετοχή στον διαγωνισμό. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού για την αποδοχή των όρων συμμετοχής επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, δεν ευθύνονται για οπoιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

14. Η ευθύνη της Music 89,2 περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου δώρου.

15. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου Συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από την Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική τότε οι εταιρίες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο.  Η Διοργανώτρια εταιρεία καθορίζει τους όρους ανάδειξης (πάντα με τη μέθοδο random) των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και για  τους τελικούς νικητές τηρούσα την διαδικασία και τους όρους του παρόντος με σεβασμό και αξιοπρέπεια.  Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί  το δικαίωμα να αρνηθεί την συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν,  κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της,  τους όρους του, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της  απάτης, ή μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής την ώρα που δηλώνει συμμετοχή για το Διαγωνισμό. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια και οι συνεργάτες της δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

16. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του αλλά και χρήσης του δώρου μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως για απεριόριστο χρονικό διάστημα κατά την διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας. Έτσι, η διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για προωθητικούς σκοπούς και να ανακοινώσει δια του τύπου ή μέσω του διαδικτύου ή σε εκπομπές του σταθμού τα ονοματεπώνυμα των νικητών του διαγωνισμού ενώ η  συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό ενέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. Ειδικότερα, λόγω της τρέχουσας κατάστασης στην χώρα, τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου διαγωνισμού θα ανακοινωθούν μέσω εκπομπών του σταθμού Music 89,2 και επιπλέον θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας www.music892.gr όπως ανωτέρω αναλυτικά περιγράφεταιn και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Εκ των στοιχείων των νικητών θα δημοσιευθεί το μικρό του όνομα ή το επώνυμο ή μέρος αυτού ή μέρος του τηλεφωνικού τους αριθμού ή συνδυασμός των ανωτέρω κατά την ανέλεγκτη κρίση της Διοργανώτριας και οι συμμετέχοντες συναινούν στην σχετική δημοσίευση, η οποία αναγνωρίζουν ότι δεν θίγει κανένα δικαίωμά τους ενώ περαιτέρω τα στοιχεία που υπέδειξαν αναγνωρίζουν ότι δεν αφορούν σε στοιχεία ανηλίκου και από την δημοσίευσή τους δεν θα προκληθεί σε αυτούς καμία απολύτως βλάβη και σε κάθε περίπτωση παραιτούνται κάθε δικαιώματος και αξιώσεως σε βάρος της Διοργανώτριας. Οι συμμετέχοντες δια της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό ρητά υπόσχονται, δηλώνουν και εγγυώνται ότι δεν πρόκειται να προκαλέσουν καμία βλάβη στην Διοργανώτρια του Διαγωνισμού και ειδικότερα έκαστος εκ των νικητών απαγορεύεται καθ΄οιονδήποτε τρόπο να προβαίνει σε ενέργειες, δηλώσεις, συμπεριφορές, πράξεις και παραλείψεις που θίγουν την δημόσια εικόνα του ίδιου και της Διοργανώτριας του Διαγωνισμού και οι οποίες δύνανται κατά την κρίση της Διοργανώτριας του Διαγωνισμού να προκαλέσουν αρνητικά σχόλια και αρνητικές εντυπώσεις σε βάρος της Διοργανώτριας του Διαγωνισμού.

 17. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή όρου τινός του διαγωνισμού, ο συμμετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια στην MUSIC 89,2 η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα ελληνικά δικαστήρια όπως ορίζεται παρακάτω.

18. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου και απορρέει από την παρούσα ή σχετίζεται με αυτή, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

19. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους όρους του παρόντος που αποτελεί και τον Κανονισμό του ενώ βρίσκονται αναρτημένοι στο.www.music892.gr. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του, ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό θα κατατεθεί στην δικηγόρο Αθηνών Γεωργία Χριστοδούλου  (Σόλωνος 77, 6947678049).  Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και ο νικητής μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με την Διοργανώτρια στο 2106871101  για να ζητήσουν διευκρινίσεις ή να πληροφορηθούν  λεπτομέρειες για το διαγωνισμό η/και για το δώρο τους όπως επίσης και για την ακύρωση της συμμετοχής τους. Η Music 89,2 διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Προγράμματος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στο Site της. Η Music 89,2 δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

20. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό  συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της Ιστοσελίδας, τους Όρους διαγωνισμών, της Πολιτικής Απορρήτου της Διοργανώτριας , του Παραρτήματος της παρούσας, των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας Instagram καθώς και τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

Το παρόν αποτελεί Παράρτημα Α’ στους Συμπληρωματικού Όρους του Προγράμματος

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τον νικητή.  Διευκρινίζεται:

Νικητές με κινητικά, διανοητικά ή άλλα προβλήματα θα ταξιδέψουν με ιδία ευθύνη, απαλλασσόμενης της Διοργανώτριας από οποιαδήποτε ευθύνη, συνοδευόμενα από άτομα που θα υποδείξουν οι ίδιοι εντός των αριθμητικών ορίων που τίθενται ανωτέρω. Το ταξίδι ισχύει μόνο για το δρομολόγιο προς τον προορισμό που θα αποφασίσει η Διοργανώτρια.  Οι νικητές δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποιοδήποτε χρηματικό αντάλλαγμα ή ταξίδι σε εναλλακτική ημερομηνία σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του ταξιδιού ή αδυναμίας τους να ταξιδέψουν για οποιονδήποτε λόγο.

Δεδομένου ότι η διοργάνωση του ταξιδιού έχει αναληφθεί από την Διοργανώτρια, σε συνεργασία με τρίτους, η συμμετοχή των νικητών προϋποθέτει την εκ μέρους τους ρητή και έγγραφη αποδοχή των ειδικότερων όρων που θέτουν οι τρίτοι αυτοί (ιδίως πράκτορες και λοιπά εμπλεκόμενα πρόσωπα). Κατά συνέπεια, οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να παράσχουν εγγράφως, εφόσον τους ζητηθεί, έγγραφη επιβεβαίωση των όρων που καθορίζονται από τα πρόσωπα αυτά και αφορούν τη συμμετοχή τους στο ταξίδι. Εφόσον η συμμετοχή στο ταξίδι προϋποθέτει την έκδοση στο όνομα των νικητών έγκυρων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριου νέου τύπου σε ισχύ.) και ανάλογα με την εθνικότητα ή την ιθαγένειά τους ενδεχομένως και θεώρηση ταξιδιού (Visa), η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση κατά την οποία οι νικητές δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν, για οποιονδήποτε λόγο, τα σχετικά έγγραφα, η νομική τάξη των οποίων αποτελεί προϋπόθεση της συμμετοχής. Η μέριμνα και η δαπάνη της έκδοσης των παραπάνω εγγράφων βαρύνει αποκλειστικά τους νικητές .Η συμμετοχή στο ταξίδι γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των νικητών. Στο ευρύτερο μέτρο που είναι επιτρεπτό από το κατά περίπτωση ισχύον εφαρμοστέο δίκαιο, η Διοργανώτρια, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι αεροπορικές εταιρείες και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη. Ειδικότερα, η Διοργανώτρια δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για καθυστερήσεις δρομολογίων, ατυχήματα, ασθένειες ή πταίσμα των προσώπων τα οποία αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε στάδιο του ταξιδιού. Οι νικητές φέρουν πλήρως και αποκλειστικώς κάθε οικονομική και άλλη ευθύνη για την συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και τις συνέπειές της. Η Διοργανώτρια, επιφυλάσσει το δικαίωμα να μεταβάλει κάθε λεπτομέρεια, ουσιώδη ή μη του ταξιδιού. Τυχόν αλλαγές θα γνωστοποιούνται μόλις αυτό καταστεί αντικειμενικά εύλογα δυνατό. Η συμμετοχή στο ταξίδι των νικητών δεν καλύπτει προσωπικές δαπάνες πέραν όσων ρητά περιγράφονται στο παρόν όπως ιδίως αγορές από καταστήματα, μουσεία ή ξενοδοχεία, τηλεφωνήματα, έξοδα καθαριστηρίου ή πλυντηρίου ρούχων, εξυπηρέτηση δωματίου (room service), ενοικίαση οχημάτων, οποιαδήποτε εκδρομή κ.ά. τις οποίες θα επιβαρυνθούν αποκλειστικά οι νικητές. Οι νικητές φέρουν ανεπιφύλακτα και αποκλειστικά κάθε ευθύνη και κίνδυνο αναφορικά με δραστηριότητες πέραν από το δημοσιευμένο δρομολόγιο του ταξιδιού.

Instagram did not return a 200.